Επειδή το wordpress είναι πολύ αργό, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του σχολείου στα blogs:

Ανακοινώσεις της διεύθυνσης: https://blogs.sch.gr/8dimptol/

και για τις εκπαιδευτικές δράσεις στο: http://8dim-ptolem.blogspot.com/