Οδηγίες του υπουργείου για την παραμονή των παιδιών στο σπίτι: